หมวดหมู่ ปลาชุดใหม่มาแรง

ปลาที่ผ่านสนามแล้ว คัดเข้าตาแล้วผ่าน ถึงจะโฟสออกสื่อเพื่อแบ่งให้จำหน่ายได้