ป้ายกำกับ ปลาสวยงามและฉลาดของโลกน้ำ

ปลากัด: ปลาสวยงามและฉลาดของโลกน้ำ

ประวัติปลากัด
ปลากัด (Betta splendens) เป็นปลาสวยงามที่มีความนิยมในวงการผู้เลี้ยงปลาในทั่วโลก ปลากัดมีลักษณะที่น่าทึ่งและความเป็นตัวตนที่แตกต่างกัน